Author: admin

Universitetlərin kadr hazırlığı, köhnələn peşələr və yeni ixtisaslara tələbat: problemin həlli yolları varmı

Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə “Məzunlarda peşə kompetensiyalarının formalaşdırılmasında ali təhsil müəssisələri ilə şirkətlər arasında əməkdaşlığın qurulmasına dəstəyin
Read More

“Mədənİ İnkİşafın Təblİğİ” İctİmaİ bİrlİyİ “Qadınların hüquqİ, sosİal və İqtİsadİ cəhətdən dəstəkləmək məqsədİlə maarİfləndİrİlməsİ” layİhəsİnİn təlİmlərİnİ uğurla davam etdİrİr

“Mədəni İnkişafın Təbliği” İctimai birliyi Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə “Qadınların hüquqi, sosial və iqtisadi cəhətdən dəstəkləmək məqsədilə maarifləndirilməsi və “Yaradıcı Zərif Əllər”
Read More