Əlövsət ALLAHVERDİYEV – Bakı Avrasiya Universitetinin dosenti, Silahlı Qüvvələrin   Hərbi Akademiyasının adyunktu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, lawyer.406@gmail.com Müasir beynəlxalq hüququn yaranması və inkişafı nəticəsində beynəlxalq cinayət hüququ beynəlxalq hüququn ayrıca