Month: September 2019

Kİberterrorİzm və kİbercİnayətlər

Müasir beynəlxalq hüquqda terrorçuluq ayrıca cinayət tərkibi kimi xüsusi statusa malikdir. Belə olan təqdirdə kiberməkandan terrorist məqsədlərilə istifadə olunması, şəbəkə istifadəçilərinin də həm obyekti, həm də subyekti olduğu
Read More