Kibercinayətlərin təsnifatı məsələsi də müasir beynəlxalq hüquqda və xarici ölkələrin milli qanun-verciliklərində geniş müzakirə olunan problemlər-dəndir. Ümumilikdə bu qeyri-qanuni əməlləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) Kompüterə qanunsuz daxil