Zaman-zaman erməni təcavüzü məsələsi, Ermənistanın Azərbaycanın tarixi ərazilərinə qarşı əsassız iddiaları həm dünyanın və regionun geopolitik dairələrinin, həm də milli dövlətçiliyimizin və elmi ictimaiyyətin müzakirə predmeti olub. Xüsusilə,