Mediator Nuşabə Mirzəyeva Müasir dövrdə bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvü olan Azərbaycanda ədalətli və səmərəli hüquq məkanının yaradılması vəzifəsi beynəlxalq təcrübənin ölkəmizdə tətbiq edilməsini gündəmə gətirir. Mediasiya razılıq