Month: April 2022

“Mədənİ İnkİşafın Təblİğİ” İctİmaİ bİrlİyİ “Qadınların hüquqİ, sosİal və İqtİsadİ cəhətdən dəstəkləmək məqsədİlə maarİfləndİrİlməsİ” layİhəsİnİn təlİmlərİnİ uğurla davam etdİrİr

“Mədəni İnkişafın Təbliği” İctimai birliyi Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə “Qadınların hüquqi, sosial və iqtisadi cəhətdən dəstəkləmək məqsədilə maarifləndirilməsi və “Yaradıcı Zərif Əllər”
Read More