Ermənİstan-Azərbaycan münaqİşəsİnİn həllİ İslam Əməkdaşlıq Təşkİlatı üçün ən prİorİtet məsələdİr

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) üçün ən prioritet məsələdir.

Bu fikir İƏT Səfirlər və Diplomatik Missiya Rəhbərləri Şurasının üzvlərinin Mexiko şəhərində keçirdikləri görüşdə səsləndirilib. Meksika Deputatlar Palatasında keçirilən görüşdə Şuranın sədri Yasir Şaban bildirib ki, İƏT prioritet təşkil edən məsələlərdə Meksikanın da davamlı dəstəyinə ümid bəsləyir.

Xatırladaq ki, İƏT tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü qəti şəkildə pislənilir və ondan işğalçılıq siyasətinə son qoyulması tələb olunur.

AZƏRTAC