Azərbaycan və Ermənİstan qoşunlarının qarşıdurma xəttİndə növbətİ monİtorİnq keçİrİləcək

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, sentyabrın 7-də Göygöl rayonunun Ömər dağ keçidində yerləşən Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının qarşıdurma xəttində növbəti monitorinqin keçirilməsi planlaşdırılır.

Monitorinqi Azərbaycan tərəfindən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Jiri Aberle və Saymon Tiller keçirəcəklər.

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və nəzarət olunan Azərbaycan ərazisində monitorinqi ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Gennadi Petritsa və Piter Şvedberq keçirəcəklər.

6 avqust 2016 il

http://www.mod.gov.az

***

The next ceasefire monitoring exercise will be conducted on the Line of Confrontation (LOC) of the armed forces of Azerbaijan and Armenia

On 7 September 2016, the Office of the Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office, in accordance with its mandate, plans to conduct the next ceasefire monitoring exercise on the LOC, Omar Pass (Goygol region).

The Personal Representative`s field assistants Jiri Aberle and Simon Tiller will carry out the monitoring exercise from the territory of Azerbaijan.

The Personal Representative`s field assistants Ghenadie Petrica and Peter Svedverg will carry out the monitoring in the territory of the Republic of Azerbaijan occupied and controlled by the armed forces of Armenia.

6 August 2016

http://www.mod.gov.az

***

На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 7-го сентября на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на горном переходе Омар Гёйгёльского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрица и Питер Шведберг.

6 августа 2016

http://www.mod.gov.az

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *